Tekkis küsimusi?+372 8801721

Leidmaks tõhusaid meetodeid kiusamise vähendamiseks

2016-02-08

Me teame andmise mõju meie varasematest annetustest, ning tahtsime oma One for One mudelit kasutada ühe USAs ning terves maailmas laialt levinud probleemi leevendamiseks. Ameerika Ühendriikides kannatab kiusamise all peaaegu iga kolmas 12-18aastane õpilane. Meie  koostööpartnerid seletasid seda meile nii: igas kolmeliikmelises grupis on üks õpilane sihtmärgiks, teine agressoriks ning kolmas kõrvalseisjaks. Ostud TOMS StandUp Backpack kollektsioonist aitavad rahastada õpetajate ja kriisinõustajate koolitusi, et nad oskaksid kiusamist ennetada ning reageerida erinevate juhtumite korral. Kuigi see on keeruline probleem, loodab TOMS selle annetusega suurendada kõikide õpilaste ohutust, akadeemilisi tulemusi ja heaolu.

Meie partnerid keskenduvad kahele suunale:

Kiusamist ennetavad programmid: efektiivsed ennetusprogrammid on keskendunud kogu koolipere koolitamisele – õpetajad, õpilased ja lapsevanemad – kuidas luua kiusamisvaba keskkond, kus kõik õpilased on kaasatud.

Abisaamise programmid: teevad võimalikult lihtsaks õpilastel teatada kiusamisest ning saada vaja minev abi. Kirjaread pakuvad teismelistele kriisiolukorras, sealhulgas kiusamise all kannatavatele noortele, emotsionaalset tuge. Õppeasutusi on koolitatud sekkuma ja lahendama mistahes kiusamisjuhtumit, ning suunata õpilane, kes on kiusatava rollis, vaja mineva abini. 

Niisiis, kes on meie partnerid? TOMS on kaasanud kaks koostööpartnerit, kelle positiivseid kiusamist ennetavaid programme koolidele ja alaealistele loodab TOMS oma poolse panusega veelgi tugevdada. 

No Bully (ära kiusa): No Bully koolitab õppeasutusi neljaastmelise süsteemi abil, et ennetada ja peatada kiusamine ning luua keskkond, kuhu kõik kuuluvad. Vastavalt No Bully süsteemile, hoiavad õpilased ära 90% kiusamisjuhtudest.