NAGU SÜGIS, NÕNDA PAKKUMISED. -20% lisaallahindlust suvetoodetele. Sooduskood:
*Allahindlused kehtivad ainult selles kataloogis olevatele kaupadele kuni 2023-10-15. 
Tekkis küsimusi?+372 8801721

Nõusolek otseturunduseks

NÕUSOLEK

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL

Märkides linnukese kasti "Nõustun", kinnitan, et olen lugenud ja mõistnud, kuidas UAB "Open 24", juriidiline isik kood 300569944, registrijärgne aadress Turgelių 1, LT-02103 Vilnius (edaspidi "ettevõte"), kui vastutav töötleja, töötleb minu isikuandmeid allpool sätestatud tingimustel ja et ma nõustun oma isikuandmete töötlemisega oma vabal tahtel:

Eesmärk: otseturundussõnumite saatmine (teave kommertspakkumiste, allahindluste, kampaaniate jms kohta)

Töödeldavad isikuandmed:

Identifitseerimisandmed: nimi, perekonnanimi;

Kontaktandmed: e-posti aadress, telefoninumber;

Veebipoe ostude andmed : ostetud kaup, kauba hind.

Olen teadlik, et:

–         Ettevõte töötleb minu eespool nimetatud isikuandmeid minu vabalt antud nõusoleku õiguslikul alusel, mille ma saan igal ajal tagasi võtta.

-         Ettevõte ei kasuta minu isikuandmete töötlemisel eespool nimetatud eesmärgil automatiseeritud otsustusprotsesse, sealhulgas profiilianalüüsi, millel võivad olla minu jaoks õiguslikud tagajärjed või sarnased olulised tagajärjed.

-         Ettevõte võib minu andmeid automaatselt töödelda, et liigitada mind kliendiks ja pakkuda mulle minu vajadustele vastavaid kohandatud kaubanduslikke pakkumisi, ning mul on õigus nõuda inimese sekkumist, et väljendada oma arvamust või esitada vastuväiteid sellise liigitamise kohta.

-        Ettevõttel on õigus saada minu ülalnimetatud isikuandmeid ainult minult.

-        Ettevõttel on õigus edastada minu eespool nimetatud isikuandmeid andmetöötlejatele, kes osutavad otseturundussõnumiteenuseid, andmeanalüüsi, andmete säilitamist, veebisaidi majutusteenuseid.

-         Ettevõte töötleb minu isikuandmeid seni, kuni minu nõusolek kehtib, kuid mitte kauem kui 2 (kaks) aastat. Kui võtan tagasi oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks konkreetsel eesmärgil, siis isikuandmeid sellel eesmärgil enam ei töödelda ja need kustutatakse. 

 Olen teadlik ja saan aru, et mul on järgmised õigused:  juurdepääs oma töödeldavatele isikuandmetele; nõuda ebaõigete, ebatäielike või ebatäpsete isikuandmete parandamist; nõuda oma isikuandmete hävitamist või minu isikuandmete töötlemise peatamist, välja arvatud säilitamine, kui see toimub seadust rikkudes; saada oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja/või elektroonilisel kujul; esitada vastuväiteid minu isikuandmete töötlemisele; võtta tagasi nõusolek minu isikuandmete töötlemiseks, ilma et see piiraks nõusoleku tühistamisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust; piirata minu isikuandmete töötlemist vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele; või esitada kaebus Riiklikule Andmekaitseinspektsioonile.

Olen informeeritud, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist läbi viidud nõusolekupõhise andmetöötluse seaduslikkust.

Olen informeeritud ja mõistan, et kui soovin kasutada õigust oma nõusolekut tagasi võtta, esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele või kasutada mis tahes muid õigusi igal ajal, võin seda teha kirjalikult ja/või suuliselt, võttes ühendust ettevõttega järgmistel kontaktandmetel: e-posti aadressil info@open24.ee ja/või telefoni teel numbril +372 8801721.

 

Ettevõtte kontaktandmed:

UAB „Open 24“

Juriidilise isiku kood 300569944

Registreerimisaadress Turgeliau 1, LT-02103 Vilnius

Tel. Nr. +372 8801721

E-posti aadress info@open24.ee