TERVITA SUVE JA SÄÄSTA!
Allahindlused kuni -40%
OSTA KOHE
Tekkis küsimusi?+372 8801721

E-poe tingimused

I.  Üldsätted

1. Open 24 veebipood (edaspidi "pood") reegleid (edaspidi "reeglid") rakendatakse Kliendi suhtes, kui ta teeb tellimuse ja ostab kaupu UAB "Open 24", ettevõttekood 300569944, käibemaksukohustuslase kood LT100002476918, registreerimisaadress Turgelių 1, LT-02103, Vilnius, Leedu, mille andmeid kogutakse ja säilitatakse Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registris (edaspidi "Open 24" või "Müüja").

2. Open 24 on õigus muuta e-poe reegleid. Poest ostmisel kohalduvad kliendile tellimuse esitamise hetkel kehtivad reeglid (kirjas tellimuse juures).

3. Kui klient ei ole e-poe reeglitega tutvunud, ei ole tal võimalik esitada Open 24 kauba tellimust. Igal juhul loetakse, et klient on reeglitega tutvunud ja nõustub nendega, kui ta kinnitab enne kauba tellimist oma nõusolekut reeglitega, klõpsates valikul NÕUSTUN. Kui klient ei nõustu või nõustub osaliselt kogu või osaga reeglitest, kohustub ta Open 24 elektroonilise tellimuse esitamata jätma, vastasel juhul loetakse, et klient on e-poe reeglitega tutvunud ja kõigega tingimusteta nõustunud.

4. Open 24 on vaba igasugusest vastutusest, kui kahju tekib põhjusel, et klient ei ole talle antud soovitusi ja oma kohustusi eirates tutvunud e-poe reeglitega, ehkki talle oli selline võimalus loodud.

 

II. Privaatsuspoliitika

1. Kui klient soovib saada Open 24 uudiskirju, on tal võimalus see valida.

2. Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse ajutiselt iga veebilehte külastanud isiku veebibrauseris.Järgmisel korral sama veebilehte külastades annab veebibrauser informatsiooni serverile tagasi.Küpsis aitab veebilehel külastajat ära tunda, salvestada veebilehe külastamise ajaloo ja pakkuda selle alusel isikupärastatud andmeid.open24.lt veebilehe küpsiste otstarve:

  •         tagada veebilehe järjepidav funktsioneerimine
  •         tagada ostukorvi funktsioneerimine
  •         meenutada meeldinud kaupu
  •         koguda lehekülje külastamise statistikat

Soovides kustutada kõik oma arvutisse salvestatud küpsised, lugege kasutatava veebibrauseri juhendit, mille leiate veebibrauseri menüüst: Abi“.

Märkus: Kustutades meie küpsised, ei saa te kasutada mõningaid meie veebilehekülje võimalustest.

3. Kauba tellimisel peab klient märkima kauba kohaletoimetamiseks vajalikud isikuandmed: ees- ja perekonnanime, kauba kohaletoimetamise aadressi, telefoninumbri, muud kauba kohaletoomiseks vajalikud andmed. Open 24 kinnitab, et neid andmeid kasutatakse üksnes kauba tellimise ja kohaletoimetamise otstarbel. Open 24 kohustub seda infot mitte avaldama kolmandatele isikutele, välja arvatud Open 24 partneritele, kes osutavad kauba kohaletoimetamise või muid kliendi tellimuse esitamise või täitmisega seotud teenuseid. Mis tahes muud kliendi isikliku teabe avaldamise kolmandatale isikutele erandjuhud kooskõlastatakse igal juhul kliendiga. Kõikidel muudel juhtudel võib kliendi mis tahes isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada vaid Eesti vabariigi seaduses sätestatud juhul.

4. Open 24 e-poes registreerimisel ja kauba tellimisel kohustub klient oma sisselogimisandmeid kaitsma ja mitte kellelegi avaldama. Ühtlasi kinnitab klient, et ta on täisealine ja tal on õigus tellida Open 24 e-poest kaupa. Kui klient avaldab oma sisselogimisandmed, on Open 24 vaba igasugusest sellega seotud vastutusest.

5. Reeglitega tutvumisel kinnitab klient, et teda on teavitatud, et Open 24 e-poodi külastades paigutuvad tema arvutisse küpsised (veebiserverist saadetavad failid).

6. Open 24 kinnitab, et püüab kliendi isikuandmete kaitseks kasutada kõige innovatiivsemaid tehnoloogiaid.

 

III. Tellimuse esitamise kord ja tingimused

1. Klient valib e-poe kodulehte külastades soovitava kauba. Tema valiku põhjal moodustub ostukorv.

2. Pärast ostukorvi täitmist peab klient sisestama valitud kauba kohaletoimetamiseks vajalikud andmed: oma ees- ja perekonnanime, kohaletoimetamise aadressi, telefoninumbri ja lisainfo, mis võib tellitud kauba kohaletoomisel oluline olla. Open 24 kinnitab, et kliendi esitatud andmeid kasutatakse eranditult üksnes kauba müümise ja kohaletoimetamise otstarbel, järgides Eesti vabariigi seaduses sätestatud nõudeid isikuandmete kaitse kohta.

3. Edasi peab klient valima ühe võimalikest Open 24 e-poe arveldusviisidest (vt lähemalt reeglite IV ptk). Ühtlasi saab klient valida Open 24 pakutavate variantide seast kauba kohaletoimetamise aja (ajavahemiku tundides). Klient kinnitab ühtlasi, et nõustub valitud või kindlaksmääratud ajal märgitud aadressil viibima.

4. Viimases aknas on märgitud kõik kliendi sisestatud andmed, mille kinnitamise eel kohustub klient veenduma, et kõik esitatud andmed on õiged ja vastavad tema soovile. Enne tellimuse esitamist Open 24 on kliendil võimalus parandada väärad andmed. Samuti on kliendil võimalus parandada kauba kohaletoomiseks vajalikke isikuandmeid ka pärast tellimuse esitamist. Kliendil ei ole võimalik kinnitada tellimust enne, kui ta tähistab, et on tutvunud ja nõustub Open 24 e-poe reeglitega. Kui klient ei ole enne kauba valimist poe reeglitega tutvunud, kohustub ta seda tegema enne oma tellimuse ja selles esitatud andmete kinnitamist.

5. Kui klient kinnitab tellimuse, saadetakse see Open24-le. Tellimus loetakse esitatuks hetkest, kui see on laekunud Open24-le. Sellest hetkest peetakse seda kokkuleppeks kliendi ning Open24 vahel. Kuid kokkulepe kehtib alates hetkest, mil Open24 saab kliendi poolt valitud pangast maksekinnituse, kui makse sooritakse läbi internetipanga, millega on tasutud valitud kaupade eest; kokkulepe peetakse kehtivaks niipea kui makse on laekunud; kui makse on tehtud sularahas kullerile või pangakaardiga pakiautomaati, kokkulepe loetakse kehtivaks hetkest, mil klient kinnitab tellimuse Open24 e-poes.

6. Kui klient on esitanud tellimuse, saadab Open 24 süsteem talle automaatselt e-kirja, kus on kirjas tellitud kaup ja kliendi esitatud andmed.

7. Kui Open 24 on saanud pangalt teate, et klient on kauba eest tasunud, saadetakse kliendile märgitud e-posti aadressil teade. Pangalt teate saamise hetke loetakse kliendi ja Open 24 vahelise lepingu täitmise alguse hetkeks.

8. Kliendi esitatud tellimust hoitakse Open 24 andmebaasisvastavalt Eesti Vabariigi (edaspidi LV) kehtivas seaduses sätestatud seesuguste andmete talletusajale.

9. Igal juhul loetakse, et tellimuse esitamisel on klient tutvunud ja nõustub tingimusteta poe kõikide reeglitega, nagu ka kõikide muude tellimuse juures märgitud tingimustega.

10. Kokkulepe sõlmitakse ja rakendatakse ametlikus riigikeeles.

 

IV. Kohustused ja kauba hinna määramine

1. Kõikide e-poe toodete juures on toodud toote üldkirjeldus.

2. Open 24 märgib ära ning klient kinnitab, et on tutvunud asjaoluga, et e-poes kuvatav kaup võib kasutatava monitori eripärade tõttu värvi, kuju, suuruse ja muude parameetrite poolest erineda reaalsest kaubast.

3. Klient on nõus, et e-poes elektroonilise tellimuse esitamisel kohustub ta kauba eest tasuma tellimuses märgitud hinna.

4. Hinnad poes ning tellimuse arvel tuleneb riigi ametlikus valuutas ja käibemaksust.

5. Open 24 müüb tellimuses kindlaksmääratud tingimustele vastavat kaupa. Kui kliendile müüdud kaup ei vasta teatud tellimustingimustele, klient peaks sellest kõigepealt viivitamatult Open 24 telefoni teel teatama, Open 24 aga kohustub olemasolevate puuduste kõrvaldamiseks tegema kõikvõimaliku, kui need puudused on tekkinud Open 24 või tema nimel tegutsevate kolmandate isikute süül. Kui Open 24 ei kõrvalda mõistliku, kliendiga kooskõlastatud tähtaja jooksul puudusi, on kliendil õigus kaitsta oma õigusi LV tsiviilkoodeksi ja Eesti Vabariigi (edaspidi EV) võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseadusega sätestatud korras.

6. Open 24 kohustused kauba suhtes.

6.1. Juhul kui konkreetsete toodete puhul määratakse kindlaks teatud kasutuskõlblikkuse tähtaeg, kohustub Open 24 sellise kauba müüma kliendile nii, et tal oleks reaalne võimalus kasutada kaupa kasutuskõlblikkusaja lõpuni.

6.2. Open 24 kohustub üle andma kvaliteetse kauba, mis vastab tellimuses sätestatud tingimustele.

6.3. Open 24 kohustub kliendile esitama tellimuses märgitud kaubakoguse. Open 24 ei vastuta juhul, kui üleantud kauba kogus ei ole õige põhjusel, et klient märkis Open 24 esitatud tellimuses väärad andmed.

6.4. Open 24 esitab kliendile igal juhul tellimuses ette nähtud kriteeriumidele vastava kaubavaliku.

6.5. Kui tellimuses on ette nähtud teatud esemetekomplekt, kohustub Open 24 esitama kõik esemetekomplekti kuuluvad esemed.

6.6. Kaup toimetatakse kohale pakendatult ja sõltuvalt selle tüübist nii, et seda saaks otstarbekohaselt kasutada.

 

V. Tasumiskord ja tähtajad

1. Kliendil on võimalik tasuda oma tellimuse eest Open24 e-poes kasutades ühte järgnevatest valikutest: pangaülekanne, internetipangas maksmine, krediitkaart või sularaha. Ettevõte jätab endale õiguse muuta makseviise.

2. Olles valinud internetipanga maksevõimaluse on klient kohustatud kohe maksma kauba ees. Kui valisite makse sularahas, siis on klient kohustatud maksma kohe, kui pakk on temani jõudnud. Vastasel juhul kaotab klient õiguse esitada kaebusi tarnetingimuste reeglite rikkumise kohta, kuna pakk pannakse teele vaid siis, kui Open24 arvele laekub raha kauba tasumise eest.

 

VI. Kauba tagastamine

1. Kliendil on võimalus samuti tagastada talle mitte meeldinud tooted.

2. Kliendil on õigus kaupa tagastada 365 päeva jooksul peale tellimuse kinnitamist. Kaupa võib tagastada kui klient pole rahul kauba suuruse, kuju, värvi, mudeli või muude põhjuste tõttu.

3. Kaupa saab  tagastada vaid siis, kui või tagastatav kaup vastab järgmistele nõudmistele:

a) seda ei ole kasutatud;

b) see ei ole rikutud;

c) selle kasutusomadused on säilinud;

d) see ei ole kaotanud kaubanduslikku välimust.

4. Kauba läbivaatamisest tingitud pakendimuudatusi ei peeta põhimõtteliselt rikkumiseks ega kaubandusliku välimuse kaotuseks. Kaup tuleb igal juhul tagastada originaalpakendis, sealhulgas kaubalt eemaldamata Open 24 plommiga.

5. Kauba tagastamisel kohustub klient mis tahes juhul esitama Open 24 kauba ostudokumendid.

 6. Agastuse täitmiseks peab klient täitma Open24 veebilehel tagastusvormi, märkides tagastatava kauba ja tagastamis põhjuse, ning saadab kaubad otse müüjale Open24. Klient tasub kauba tagastamise eest ning see kinnitatakse tagastuse kättesaamisel Müüjale.

 7. Kliendile tagastatakse makstud summa, sealhulgas kohaletoimetamise tasu. Open 24 ei ole kohustatud hüvitama kliendile lisakulusid, mis tulenevad sellest, et klient valis selgesõnaliselt muu tarneviisi kui Open24 poolt pakutava odavaima tavapärase tarneviisi.

8. Toote saab tagastada ainult siis, kui toode vastab nõuetele, mis on välja toodud 3ndas punktis. Raha tagastatakse 14 päeva jooksul alates sellest hetkest, kui toote tagastamise avaldusele on alla kirjutatud.

9. Juhul, kui ostja poolt soetatud kaubal on kvaliteedipuudusi, võib ostja esitada enda nõudeid seoses kvaliteedipuudustega 2 aastase garantiitähtaja jooksul, st ostjal on 2 aastase garantiitähtaja jooksul õigus  omal valikul müüjalt nõuda:

  •         Tasuta eseme puuduse likvideerimist  (ese parandada);
  •         Vahetada tasuta ebasobiva kvaliteediga ese sobiva kvaliteediga eseme vastu;
  •         Eseme hinna alandamist või
  •         Katkestada ühepoolselt leping ja nõuda kauba eest tasutud raha tagastamist (Tsiviilkoodeksi 6.363 artikli 7. osa).

10. Kõikidele jalanõudele kehtib tootmisdefekti korral 2 aastane garantii

 

VII. Kauba kohaletoimetamine

1. Open 24 kohustub kauba kliendile toimetama hiljemalt 2 – 3 tööpäevaga tellimuse täitmiskinnituse saatmisest kliendile. See tähtaeg ei kehti juhul, kui Open 24 laos ei ole vajalikku kaupa ning klienti teavitatakse tema tellitud kauba puudumisest. Klient nõustub ühtlasi, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine ettenägematutel asjaoludel hilineda. Sellisel juhul kohustub Open 24 kliendiga viivitamatult ühendust võtma ja kooskõlastama kauba kohaletoimetamise.

2. Kauba tellimisel kohustub klient valima kauba kohaletoimetamise aja (märkides ajavahemiku), märkima kauba kohaletoimetamise koha ja isiku, kes kauba vastu võtab.

3. Klient kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul kui klient ei saa kaupa ise vastu võtta, kaup aga on toimetatud tema märgitud aadressil ja vastavalt teistele tema märgitud andmetele, ei ole kliendil õigust esitada Open 24 pretensioone kauba toimetamise kohta väärale subjektile.

4. Open24 e-poest tellitud tooted tuuakse kohale autoriseeritud kullerteenusega (vaata ‘’tarne’’ alt rohkemat infot). Toode jõuab kohale arvel esitatud kuupäeval. Klient saab ise valida aja, millal kaup kohale tuuakse. Tarneaeg on kirjas ka tellimuse kinnitamisel, mis saadetakse kliendile. Kui klient ei saa mingil põhjusel oma pakki vastu võtta valitud ajal, peab klient koheselt teatama sellest kohaletoomise teenust pakkuvale ettevõttele läbi e-maili (vaata ‘’kontaktid’’ alt rohkemat infot).

5. Kui kuller ei saa kliendile pakki üle anda mingil põhjusel, siis lepivad kuller ja klient kokku uue aja, millal pakk kohale tuuakse. Täiendavat tarnet ei saa teha rohkem kui kaks korda. Kui klient ei võta oma pakki vastu, siis kaup viiakse tagasi Open24 ning klient kaotab õiguse teha kaebuseid kättesaamata paki kohta. Ning Open24 vabaneb vastutusest tarneaja rikkumise kohta kõikidel juhtudel, kui klient ei võta õigeaegselt oma kaupa vastu või kui kliendi süül ei ole kaupa saadud kätte tuua või muude asjaolude tõttu, mida on klient ise mõjutanud.

6. Klient peaks, aga ei kohustu, Open 24 viivitamatult e-posti teel teavitama:

a) kui kaupa ei tometata kohale kindlaksmääratud ajavahemikul, mil kaup pidi kohale toimetatama, või kui kullerid hilinevad rohkem kui 15 minutit ajavahemiku lõpust;

b) kui pöördumisel märgitud kullerite e-posti aadressil ei tule 4 töötunni jooksul päringule vastust või ei saa märgitud telefoninumbril vastust;

c) kui kuller käitub kauba kohaletoimetamisel lugupidamatult, näeb ebakorrektne välja;

d) igal juhul teavitama viivitamatult Open 24, kui kaup saabub vigastatud, lömastatud või muud moodi rikutud pakendis; samuti juhul, kui saadetises on tellimata kaup, väär kaubakogus, puudulik kaubakomplekt, vale suuruse või mõõtmetega tooted.

7. Kui kulleri kohaletoimetatud kauba pakend on kortsus, märg või muud moodi väliselt kahjustatud, kliendil on õigus keelduda saadetise vastuvõtmisest.

8. Kui klient võtab kauba vastu ja märkab, et saadetises on väär tootekomplekt või kaup ei ole õige suuruse, värvi või muude parameetritega, peaks Klient, aga ei kohustu, sellest viivitamatult Open 24 teavitama.

 

VIII. Kommentaaride kirjutamine

1. Kõik kommentaaride kirjutamise reeglid külalisteraamatu ja tootekommentaari jaotisesse sätestab ja neist kinnipidamist kontrollib Open 24. Mis tahes kommentaari kirjutamine Open 24 e-poodi tähendab automaatselt nõustumist kõikide Open 24 sätestatud kommentaaride kirjutamise reeglitega.

2. Open 24 on igal juhul õigus eemaldada kommentaarid, mis rikuvad LV seadust, teiste inimeste õigusi või kommentaaride kirjutamise reegleid. Open 24 jätab endale õiguse eemaldada külalisteraamatust ja tootekommentaaride seast oma äranägemise järgi mis tahes kommentaare.

3. Iga isik, kes kirjutab Open 24 e-poodi kommentaari, kinnitab, et tema kommentaar ei kahjusta ühegi kolmanda isiku õigusi, ja võtab vastutuse oma tegude eest, mis võiksid kahjustada ülalnimetatud kinnitust.

 

IX. Kaebuste esitamine ja lahendamise kord

1. E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

2. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

3. Pretensioon tuleb esitada kirjalikult e-poe e-posti aadressile teenindus@open24.ee ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatult tootel esineva puuduse kohta.

4. Open 24 on kohustatud vastama kirjalikult mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul, arvates pretensiooni saamisest.

5. Kui pretensiooni lahendamise ajal selgub, et defekt ei ole praak, vaid puudused on tekkinud kliendi süül kauba kasutamisel, siis toode ei kuulu tagastamisele ega vahetamisele.

6. Lahkarvamused lahendatakse juhindudes kehtivast seadusandlusest.

 

X. Muud sätted

1. Kõik kirjad tuleb saata Open24 klienditeeninduse osakonda e-posti teel (leiate valides “kontaktid”).

2. kokkulepped kliendi ja Open24 vahel sõlmitakse ametlikus riigikeeles.

 

Kodukorra muudatused on tehtud ja need jõustuvad alates 24. maist 2023. Kuni 24. maini 2023 kehtivad eeskirjad on kättesaadavad aadressil aadressil.